Verrijk je wijk

Het KWA-bestuur heeft in het kader van het project “Verrijk je Wijk” een bedrag beschikbaar van € 1,- per inwoner. Dit budget is beschikbaar voor activiteiten die in de wijken Korvel, Westend, St. Anna plaatsvinden. Het beoordelen van aanvragen c.q. subsidies vindt binnen 6 weken, na ontvangst, plaats.

De aanvraag dient tenminste één van onderstaande doelstellingen te realiseren:

 1. Het idee verbetert een straat of buurt en/of pakt een sociaal maatschappelijk probleem aan.
 2. Laat buurt- en wijkbewoners met elkaar in contact komen.
 3. Verbetert de veiligheid van straat, buurt of wijk.
 4. Zorgt voor een betere fysieke uitstraling van straat, buurt of wijk.
 5. De subsidie is ook bedoeld voor educatieve, sociale- en kunstzinnige vorming.

Voorwaarden voor aanvragen

 1. Beoordeling van het subsidieverzoek vindt plaats na het overleggen van een uitgewerkt plan met
 2. Iedereen die in de wijken Korvel, Westend en St. Anna woont, kan een plan indienen.
 3. Het plan dient uitgevoerd te worden en plaats te vinden in de wijk.(KWA)
 4. Het voorstel moet breed gedragen worden en mag geen weerstand oproepen bij andere
 5. De aanvraag/subsidie mag niet discrimineren of andere schade toebrengen.
 6. Straatfeesten moeten voldoen aan verbroedering. Indien mogelijk diverse culturen bijeen
 7. Een eigen bijdrage is verplicht.
 8. De indieners van het plan moeten actief betrokken zijn bij de plannen en uitvoering.
 9. Herhalingsaanvragen worden telkens opnieuw beoordeeld.
 10. Aanvragen betreffende het groen of de bestrating in de wijk lopen via Gemeente en kunnen niet zelfstandig door het wijkbestuur gehonoreerd worden. De behandeling vergt dan ook meer tijd en geduld van de aanvrager(s).
 11. De aanvrager wordt verzocht om zelf een kort verslag te maken, voorzien van ten minste een digitale foto van de activiteiten voor publicatie in de wijkkrant, op facebookpagina en/of op de website. In het verslag moet minimaal komen te staan: het aantal deelnemers, de activiteit, plaats en datum van het evenement en het moet worden toegezonden aan verrijkjewijk@korwesta.nl a.v. het Bestuur.

Vergoedingen

 1. Er worden geen alcoholische dranken vergoed.
 2. In principe dient er een eigen (financiële) bijdrage te worden geleverd.
 3. Voor straat/buurtfeesten ontvangt men een maximumbijdrage van € 7,50 per deelnemer tot een maximum van €750,00 voor 1 straat/buurtfeest per jaar.

Uitbetaling

 1. Betaling; vindt pas plaats na ontvangst van bonnetjes en/of facturen. Deze dient u in te dienen maximaal 4 weken naar afloop van het, door u verzorgde evenement / activiteit. (Indien dit niet mogelijk is door omstandigheden, dient u hiervoor contact op te nemen met de penningmeester van het bestuur.), alsmede het digitale verslag + foto voor het wijkkrant en een lijst met de namen, c.q. adressen van de deelnemers ter fiattering. Een Verrijk je Wijk aanvraag kunt u indienen via de website van het KWA wijkbestuur, korwesta.nl. Mocht u eventueel nog vragen hebben over Verrijk je Wijk, dan kunt u deze stellen via de site www.korwesta.nl

Het KWA bestuur.

Klik op de hieronder op het logo van verrijk je wijk voor het aanvraag formulier op de site van verrijk je wijk
Verrijk je wijk
Verrijk je wijk korvel westend en sint anna